chế độ bảo hành

Quy định, điều khoản mua bán hàng trên Giadinhtoi.vn

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI MUA • Là người mua, bạn có trách nhiệm đọc kỹ, hiểu và tuân thủ đúng những chính sách, quy định, điều khoản dành cho người mua. Gia Đình Tôi có thể thay đổi những quy định này bất cứ lúc nào cần thiết. Những quy định mới sẽ có hiệu lực ngay…

Xem thêm